slim
Možnost podpory sítě Wifi

Možnost podpory sítě Wifi

6. dubna 2017

Na základě množících se dotazů Vám přinášíme informaci týkající se dotační podpory na budování či modernizaci internetové sítě prostřednictvím bezdrátového přenosu technologií Wi-Fi.

 

Vzhledem k omezené možnosti kontroly, řízení nebo zajištění deklarovaných parametrů připojení této technologie ze strany poskytovatele, je v rámci programu Vysokorychlostní internet budování bezdrátových sítí podporováno pouze za následujících podmínek.

  • Místo realizace projektu není vhodné pro jiný typ sítě by, neboť vzhledem k nízké hustotě osídlení (například horské oblasti s „roztroušenými“ chalupami, nebo osady odstíněné od jádra obce například terénní vlnou) by investice byla ekonomicky neefektivní.
  • Používán je standard sítě 802.11n, nebo 802.11ac (a vyšší)
  • Provozovatel takto definované sítě musí být schopen kterémukoli účastníkovi na území výše definované lokality kdykoli zajistit vysokorychlostní přístup k internetu při podpoře všech služeb, založených na platformě IP a to s přenosovou rychlostí minimálně 30Mbit/s.
  • Pro sítě bezdrátového přístupu k internetu není větší počet adresních míst obytných budov, než by odpovídalo spolehlivé přenosové kapacitě použitého bezdrátového systému. Na základě odborného posouzení MPO tento limit tímto dokumentem stanoví na 75 adresních míst obytných budov u sítě, která by měla být schopna zajistit splnění parametrů NGA sítě pro rychlost min. 100 Mbit/s.
  • Přípojná (distribuční) síť, která je zdrojem konektivity pro tyto bezdrátové systémy musí mít takovou propustnost, aby se nemohla stát úzkým hrdlem pro splnění parametrů sítě NGA o příslušné deklarované přístupové rychlosti.

Při současném splnění těchto kritérií bude pasivní část infrastruktury takové sítě moci být započtena do způsobilých výdajů.

Pokud Váš záměr splňuje výše uvedené podmínky, kontaktujte nás a my Vás provedeme celým dotačním cyklem.

 

Ing. Martin Jára
email: jara@rpa.cz
mob.: +420 733 129 904

Zpět do aktualit

Rychlý kontakt

Napište nám