slim
Na co můžete čerpat dotaci

Na co můžete čerpat dotaci

3. dubna 2017

Pokud plánujete v nejbližších 3 letech budovat přípojnou, distribuční či síť účastnickou síť, v oblastech vymezených ČTÚ a využijete jednu z následujících technologií:

a) přístupové sítě z optických vláken (FTTx),
b) vyspělé modernizované kabelové sítě,
c) vyspělé bezdrátové přístupové sítě,

pak právě pro Vás je tu čerstvě vyhlášená výzva programu Vysokorychlostní internet. Využijte unikátní příležitost a získejte až 75% dotaci na následující náklady:

Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury:

 • kabelové trasy, určené pro pokládku kabelového vedení, obsahující optické a metalické sdělovací kabely (včetně těchto kabelů) a souvisejících prvky,
 • plastové chráničky pro instalaci optických kabelů,
 • výstražné krycí fólie a plastové ochranné desky podzemních sítí,
 • kabelovody a kabelové komory, spojky, žlaby, vytyčovací prvky,
 • skříně rozvaděčů sítí elektronických komunikací včetně energetických přípojek pro aktivní technologie (nevztahuje se na pasivní chemické zdroje napájení), pokud je umístění aktivních technologií v těchto rozvaděčových skříních nezbytné pro provoz sítě NGA,
 • nosné prvky pro montáž závěsných optických kabelů,
 • sloupy, stožáry a anténní nosiče pro instalaci prvků sítě (pokud jsou pro provoz projektované sítě NGA nezbytné),
 • pasivní prvky související s instalací optické, metalické i koaxiální sítě, jakou jsou ODF, konektorová pole, konektory, rozbočovače, kabelové organizéry,
 • další instalační materiál a ostatní investiční náklady na výstavbu pasivní infrastruktury včetně prováděcího projektu, geodetického zaměření a nákladů na vložení informací o síti do registru pasivní infrastruktury (RPI,).

Stavební a inženýrské práce nezbytné pro budování sítě vysokorychlostního přístupu k internetu:

 • zajištění zemních prací s cílem umožnit umístění kabelovodu,
 • zřízení nadzemního vedení sítě elektronických komunikací,
 • geodetické zaměření,
 • projektová dokumentace,
 • technologie či náklady na úhradu věcného břemene za umístění síťové infrastruktury na nemovitosti,
 • náklady na dočasný zábor veřejného prostranství
 • náhrada za škodu na zemědělských plodinách

Investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace:

 • výstavba nových podpěr (sloupů) pro nadzemní kabelové vedení NGA sítě,
 • modernizace stávajícího nadzemního kabelového vedení,
 • přivedení sítě do objektů,instalace kabelové sítě uvnitř obytný
 • ch budov včetně montáže nezbytných rozvaděčů,
 • zakončení kabelové sítě v bytě zákazníka včetně instalace účastnické zásuvky,
 • instalace energetické přípojky do rozvaděče uvnitř budovy, pokud je energetické napájení pro činnost sítě NGA nezbytné.

 

Další parametry Výzvy budeme pravidelně zveřejňovat v rámci dalších aktualit.

Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho kolegu:

Ing. Martin Jára
email: jara@rpa.cz
mob.: +420 733 129 904

Zpět do aktualit

Rychlý kontakt

Napište nám