Dotace

Kdo může žádat o dotaci

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti telekomunikačních technologií

Na co lze získat podporu

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury (infrastruktura inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodné skříně)
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů,
 • investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA).
 • náklady na projektovou dokumentaci a přípravu území

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 1 – 200 mil. Kč
 • míra podpory: až 75 % způsobilých výdajů

Další informace

 • Projekty musí být regionálně zaměřeny na tzv. bílá místa ČR (oblasti bez aktuální možnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu).
 • Příjem žádostí bude probíhat od dubna 2017.

Typový projekt

Společnost Att s.r.o. sídlící v Olomouci plánuje na území obcí náležejících do bílých míst zbudovat vysokorychlostní internet. Součástí projektu budou následující aktivity:

 • Vybudovat kompletní optickou síť od ústředny až ke koncovým uživatelům.
 • Přivézt optiku do domovního rozvaděče, kde následně bude signál šířen kovovými rozvody.
 • Přivést optikou signál k centrálnímu rozvaděči, z kterého půjdou do jednotlivých domů kovové rozvody.
 • Přivést optickým vláknem signál na vysílač, z kterého následně půjde wi-fi signál.

V souvislosti s investicí bude nutné realizovat výkopové práce, vedení kabelů včetně úložných prvků, rozvaděče, vysílače, projektová dokumentace.

Referenční projekty

Akademie věd České republiky

Projekt:

Aplikační a vývojové laboratoře mikrotechnologií a nanotechnologií

Dotace: 432 941 962 Kč

Ministerstvo obrany

Projekt:

UO – Materiálové a technologické inženýrství

Dotace: 66 438 123 Kč

AV MEDIA, s.r.o.

Projekt:

Moderní technologie ve výuce

Dotace: 39 800 000 Kč

KOVOSVIT MAS, a.s.

Projekt:

Moderní vývojové centrum Hi-Tech obráběcích strojů

Dotace: 30 000 000 Kč

Faster CZ spol. s r.o.

Projekt:

Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.

Dotace: 21 150 000 Kč

Integrovaná střední škola, Sokolnice

Projekt:

Energetické zdroje pro 21. století

Dotace: 21 722 000 Kč

Adaptica Software a.s.

Projekt:

Tvorba webového a mobilního klienta pro správu ERP produktů

Dotace: 8 997 525 Kč

Dvůr Králové nad Labem

Projekt:

Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Dvůr Králové nad Labem

Dotace: 5 426 031 Kč

Business promotion CZ s.r.o.

Projekt:

Vývoj IS pro polygrafické provozy

Dotace: 2 925 000 Kč

Rychlý kontakt

Napište nám